In de nieuwe Brookz 500 vertelt onze investment manager René van Rietschoten over de toegevoegde waarde van onze sectorfocus, waarbij hij in het bijzonder stil staat bij de verpakkingssector.

Toegevoegde waarde door sectorfocus

Toegevoegde waarde door sectorfocus