Een intensievere samenwerking tussen politie en particuliere beveiligers vergroot het aantal oren en ogen van de politie. Hierdoor is het mogelijk sneller in actie te komen en criminaliteit effectief aan te pakken. Beveiligers delen al langer informatie met de politie, maar andersom was dit tot nu toe niet vanzelfsprekend. Het levert meer resultaat op wanneer de politie ook signalementen en kentekens verstrekt aan particuliere beveiligers. Martin Sitalsing, korpschef Politie Twente: “Door een verbinding te leggen tussen ons en beveiligers kunnen zij relevante signaleringen en meldingen doorgeven met faciliteiten waarvan ook politieagenten gebruikmaken. Bijvoorbeeld via een directe lijn met de meldkamer en de infodesk.” De politie versterkt zo haar informatiepositie dankzij de gegevens afkomstig van de beveiligingsbedrijven.

Uitgangspunt voor de uitwisseling van politiegegevens is het voorkomen en opsporen van strafbare feiten, het handhaven van de openbare orde en het uitoefenen van toezicht. “Wij als beveiligers spelen hierbij een grote rol die nog te weinig werd erkend”, aldus Buck Jüch, directeur van Fair Bewaking Twente, een van de deelnemende partijen aan Samen Alert 24/7. “Beveiligers moeten gezien en behandeld worden als bondgenoten van de politie. Investeringen in innovatie en lokale samenwerking krijgen op deze manier meer waardering.”

Niet alleen vanuit lokaal oogpunt is er aandacht voor een intensievere samenwerking tussen politie en beveiligers. Ook de landelijke politiek gelooft dat hiermee een grote slag te slaan is. Zo sprak staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) recentelijk tijdens een seminar met het thema ‘publiek-private samenwerking in de opsporing’ over het belang van informatieverschaffing aan de particuliere veiligheidsbranche. Teeven wil dat de beschikbare ruimte voor samenwerking optimaal wordt gebruikt en dat er alleen zaken wordt gedaan met betrouwbare organisaties.

De samenwerkingsalliantie Samen Alert 24/7 bestaat uit Politie Twente, Fair Bewaking Twente, Securion B.V. en RJ Safety & Security. De drie beveiligingsbedrijven zijn particuliere organisaties en werken uitsluitend met gediplomeerde en door Bijzondere Wetten gescreende medewerkers. Doel van de samenwerking is een veiliger Twente creëren.

Samen Alert 24/7 Unieke samenwerking politie Twente en keurmerkhoudende beveiligers