JS Consultancy mag zich als één van de geselecteerde dertien bureaus interim management ‘preferred supplier’ noemen voor de ministeries en de bijbehorende departementen.  Om vast te stellen welke dienstverleners voor deze kwalificatie in aanmerking zouden komen, organiseerde het Inkoop Uitvoeringscentrum van de bestuurskern van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een (niet-openbaar) aanbestedingstraject.  Dit zelfde centrum was door het Rijk aangesteld om de zogeheten IMOA-mantel af te sluiten. De IMOA mantel is een Rijksbrede mantelovereenkomst voor het inschakelen van tijdelijke interim managers.

De aanbesteding bestond uit 2 percelen strategisch interim management (bestuurlijke en leidinggevende posities), 1 perceel tactisch interim management (bedrijfsvoering) en 1 perceel organisatieadvies. Tezamen zijn de drie interim management percelen goed voor een verwachte omzet van EUR 12 miljoen per jaar. De raamovereenkomsten – met een looptijd van twee jaar – kunnen tweemaal één jaar worden verlengd. Hierdoor zou de totale opdrachtwaarde kunnen oplopen tot bijna EUR 50 miljoen.

Meer dan 25 partijen schreven zich in voor de procedure. De voorstellen werden op basis van prijs, kwaliteit, track record, ervaring binnen de Rijksoverheid, en andere criteria met elkaar vergeleken. Perceel 1 van de strategisch interim management aanbesteding werd verdeeld over vijf partijen. Perceel 2 werd gegund aan JS Consultancy, Berenschot en ItaQ.   JS Consultancy maakt onderdeel uit van Grow/Work Group.

bron: http://www.consultancy.nl/nieuws/11859/overheid-kiest-12-bureaus-voor-interim-management-diensten

Overheid selecteert interim management bureau JS Consultancy als preferred suppier