“Samen werken aan waarde”

Onder investeren verstaan we: ondernemen met ondernemers. Samen op lange termijn werken aan waardecreatie. Bij aanvang van participatie leggen we in een businessplan de toekomstvisie en groeistrategie voor de onderneming vast in samenwerking met het bestaande management. Eventueel vullen we deze op een later moment aan als na de overname nieuw management wordt aangetrokken.

Onze ervaring heeft ons geleerd dat het als ondernemers van groot belang is om vast te houden aan de geformuleerde strategie en koers te blijven houden. Het gevaar bestaat anders dat het langetermijndoel uit het oog wordt verloren en de onderneming haar focus verliest.

Maar, goed ondernemerschap betekent ook vooruitzien. De markt kan over tijd veranderen, en daarmee ook de eisen voor een onderneming om haar positie te behouden en verder te groeien. Het is cruciaal voor investeerders op de lange termijn dat het bedrijf blijft innoveren.

Duurzaamheid in de verpakkingssector

Een belangrijke ontwikkeling in de verpakkingsmarkt is de verduurzaming van verpakkingsmaterialen. Veel traditionele verpakkingen bestaan uit kunststof waarbij meerdere materialen worden gecombineerd om de functionaliteit en kostprijs te optimaliseren, wat recycling bemoeilijkt.

De eindigheid en milieu-impact van het gebruik van nieuwe virgin fossiele grondstoffen in kunststof, zorgt ervoor dat vanuit consumenten en overheden meer en meer wordt aangedrongen op verandering: het gebruik van gerecycled materiaal, of op het gebruik van biobased materiaal, bij de productie van verpakkingen.

Vervolgens is het belangrijk dat deze verpakkingen na gebruik niet in de verbrandingsoven terechtkomen. Ze moeten biologisch afbreekbaar zijn of gerecycled worden tot grondstoffen voor nieuwe, hoogwaardige producten: “closing the loop”. Daarnaast moet materiaalgebruik in verpakkingen worden geminimaliseerd (reduce) en hergebruik worden gestimuleerd (reuse), voordat verpakkingen bij het afval belanden.

Deze veranderingen kunnen vaak negatieve gevolgen hebben voor kwaliteit, gebruiksgemak, productuitstraling, voedselveiligheid en kostprijs van bestaande verpakkingen. Daarnaast spelen beschikbaarheid van grondstoffen, kennis, productietechnieken en de infrastructuur voor afvalverwerking een belangrijke rol bij het bevorderen van duurzaamheid in de verpakkingssector.

Impact van de overheid

De overheid heeft een cruciale taak om duurzame verpakkingen te stimuleren. De Europese Unie heeft in 2015 richtlijnen opgesteld die verder zijn uitgewerkt in 2019 en 2022. Deze vereisen dat bepaalde oplopende duurzaamheidsdoelstellingen moeten worden behaald in respectievelijk 2025, 2030, 2035 en 2040 om verpakkingsafval te minimaliseren. Dit zijn bijvoorbeeld doelstellingen voor het minimum percentage gerecycled materiaal in verpakkingen, “design for recycling criteria”, verlaging van de hoeveelheid verpakkingsafval, verhoging percentage gerecyclede grondstoffen, en het beperken van lucht in e- commerce verpakkingen. ‘Single use plastics’ zijn zelfs volledig verboden.

De verschillende EU-lidstaten implementeren eigen wet- en regelgeving om deze richtlijnen na te leven. In Nederland zijn verschillende organisaties opgericht om verduurzaming te bevorderen, zoals Afvalfonds, Nedvang en Kennisinstituut Duurzame Verpakkingen.

Samenwerking in de keten

Verpakkingsbedrijven hebben er zelf ook baat bij om te streven naar productinnovatie en duurzaamheid. Dit is essentieel om het bedrijfsmodel op de lange termijn te kunnen borgen, én om de concurrentiepositie te verbeteren en verdere groei te realiseren. Hiervoor is samenwerking nodig in de gehele keten: van grondstofproducenten, verpakkingsleveranciers, retailers tot afvalverwerkers. Wetenschapsinstituten vervullen hierbij een faciliterende rol, zoals bijvoorbeeld de Wageningen University & Research, TNO en TU Delft.

Het is belangrijk om te investeren in voorlichting aan consumenten en beleidsmakers om te voorkomen dat er een onterecht of eenzijdig beeld ontstaat over bepaalde mogelijkheden. Alternatieve oplossingen zijn namelijk niet altijd duurzamer wanneer er wordt gekeken naar de totale footprint, zoals CO2-uitstoot bij herwinning of verhoogde voedselderving. Bovendien is de schaalbaarheid vaak onvoldoende.

Verpakkingsbedrijven Écart innoveren en verduurzamen

De verpakkingsbedrijven in de groep van Écart sturen actief op het verder innoveren van hun productassortiment. SFA Packaging biedt bijvoorbeeld spuitgietverpakkingen die volledig bestaan uit monomateriaal. Schutte Bagclosures heeft in lijn met deze ontwikkeling een nieuwe productietechniek ontwikkeld waarmee Clipband en Twist Ties zonder metaaldraad kunnen worden geproduceerd. Zo zijn de verpakkingen van deze bedrijven uitstekend recyclebaar.

Daarnaast worden er alternatieven geboden voor kunststof verpakkingen. De Clipps van Schutte Bagclosures kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt van papier. Deze kunnen door bakkerijen gebruikt worden op hun bestaande inpakmachines. SFA Packaging heeft in samenwerking met de Universiteit Wageningen en Rodenburg Biopolymers een techniek ontwikkeld om dunwandig verpakkingen te spuitgieten met polymelkzuur (PLA). Deze verpakkingen zijn biologisch afbreekbaar, recyclebaar, voedselveilig en transparant. Hierbij is het ook mogelijk om biobased te bedrukken met gebruik van in-mould labelling (‘IML’). 

Een andere belangrijke doelstelling is de reductie van de hoeveelheid gebruikte grondstoffen. SFA Packaging biedt klanten zo dunwandig als mogelijke spuitgietverpakkingen aan, zonder concessies te doen aan de stevigheid en de productbescherming. Doosopmaat biedt uitsluitend kartonnen dozen aan die volledig zijn afgestemd op het verzonden product. Dit bespaart onnodig karton, opvulmateriaal en transportuitstoot. Daarnaast wordt hierbij gebruik gemaakt van gerecycled papier en zijn deze dozen na gebruik ook weer zeer goed opnieuw recyclebaar.

Zo zorgen de verpakkingsbedrijven met innovatie en verduurzaming voor een positieve maatschappelijke bijdrage en daarmee ook voor uitstekende groeimogelijkheden in de toekomst.

Wilt u meer weten over verduurzaming en innovatie in onze verschillende focussectoren? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of lees meer.

Ondernemen is innoveren