Het is de missie van 4D Invest & Management B.V. om iedereen die kan werken, duurzaam te laten participeren. De schadelast voor werkgevers en de menselijke last voor werknemers als gevolg van absenteïsme en presenteïsme kan en moet teruggedrongen worden.

In de visie van 4D Invest hoort een keten van oplossingen en diensten te bestaan waarmee bovenstaande kan worden bereikt. 4D Invest heeft daartoe al geïnvesteerd in een Arbodienstverlener (spoor 1) en heeft diverse arbeidsmobiliteitsbedrijven (spoor 2 re-integratie, loopbaancoaching en outplacement) overgenomen. Voordat echter een verzuim en een re-integratie behoefte ontstaat moet er alles aan gedaan worden om verzuim te voorkomen en verlies aan productiviteit te minimaliseren. Om die reden heeft 4D Invest via haar dochter Prevent Verzuim Management BV een participatie genomen in Vitworld BV.

Vitworld is een platformoplossing met als doel de duurzame inzetbaarheid van mensen inzichtelijk te maken en te verbeteren. Met behulp van gamification en gevalideerde modellen worden werknemers en werkgevers gemotiveerd en ondersteund om blijvend te werken aan preventie en vitaliteit. Omdat Vitworld nog in een opstartfase zit zullen verdere uitingen naar buiten pas in het vierde kwartaal van 2017 plaatsvinden.

Missie van 4D Invest & Management is duurzaam participeren