Login International Group, specialist in desktop virtualisatie, heeft op 20 juli jongstleden haar consultancy activiteiten verkocht. De Nederlandse, Duitse en Belgische werkmaatschappijen waarin de consultancy-activiteiten plaatsvinden, zijn met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar in handen van Orange Business Services.

Neocles, de dochtervennootschap van Orange Business Services, is in Frankrijk een prominente speler op het gebied van desktop virtualisatie. Met de acquisitie van Login Consultants versterkt Orange het Neocles team met 135 experts. Deze uitbreiding stelt Orange in staat om haar desktop virtualisatie activiteiten in Europa verder uit te breiden.

Écart realiseerde op 20 juli 2012 samen met de drie directieleden een Management Buy Out in Login International Group. Ten tijde van Écart’s toetreding had het management team besloten om meer focus aan te brengen op de ontwikkeling van software. Écart stond achter deze keuze. ‘’We hebben hier te maken met een professioneel en betrokken team. Hun vermogen om onderscheidende softwareoplossingen te ontwikkelen is evident’, aldus Rolf Metz.

Met de verkoop van Login Consultancy heeft het Login management de daad bij het woord gevoegd. Vanaf nu kan Login International Group zich volledig gaan focussen op de ontwikkeling en verkoop van software.  Login heeft de afgelopen jaren verscheidene software oplossingen met succes gelanceerd. Speerpunt is het software onderdeel Login VSI. Deze werkmaatschappij, die eind 2012 verzelfstandigde, heeft sinds medio 2013 ook een vestiging in het hart van het Amerikaanse Silicon Valley. Naast Login VSI, met meer dan 700 klanten in 49 landen, kan het Login ontwikkelteam ook de ontwikkeling van ondermeer Login PI en Automation Machine op haar conto schrijven.

De samenwerking met Écart biedt een goede uitgangspositie voor internationale groei,’ aldus Eric-Jan van Leeuwen, algemeen directeur van Login. ‘We zijn succesvol in het ontwikkelen en vermarkten van onze software oplossingen en ondervinden hierbij support van Écart die ons de ruimte biedt om als softwareontwikkelaar door te breken. Sowieso is de aanpak van Écart – waarbij directies hun beslissingspositie behouden –  een basis voor een gezonde relatie’.

Login International Group verkoopt consultancy activiteit aan Orange