Unieke totaaloplossing value-based healthcare een feit

LOGEX en Value2Health – ook bekend van de labels MRDM, Brightingale en Prismant –  gaan verder onder een gezamenlijke paraplu. Hierdoor ontstaat een internationale, datagedreven combinatie die het gehele spectrum van value-based healthcare bestrijkt. Deze ‘one-stop-shop’ voor waardegedreven zorg is uniek in de wereld.

Werken aan betere en betaalbare zorg
Samen bieden de organisaties een uitgebreide dienstverlening met hoogwaardige analytische oplossingen, die informatie bieden over processen, kosten, klinische kwaliteit en patiënten-uitkomsten. De samenwerking is een logische reactie op de vraag van zorgaanbieders, professionals, patiënten en andere stakeholders naar beter inzicht en praktische tools op het gebied van doelmatigheid en patiëntwaarde. De ervaring, informatie en oplossingen van LOGEX en Value2Health zijn hierin zeer complementair:

LOGEX combineert geavanceerde modellen en best-in-class technologieën om tot heldere inzichten te komen over de performance van zorginstellingen. De modellen van LOGEX ondersteunen medische en financiële professionals bij het maken van objectieve en data-gedreven beslissingen voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering.

Value2Health (waarin onder meer PatientInvolved en X-IS zijn opgegaan) geeft iedereen die zorg aanbiedt, ontvangt of organiseert, betrouwbare informatie die hen ondersteunt bij het verbeteren van de kwaliteit en uitkomsten van zorg.

Integrale kijk op patiëntwaarde
Philipp Jan Flach, CEO LOGEX, legt uit: “Belangrijke vragen zijn: Welke zorg moeten we wel of niet bieden? Hoe bieden we die zorg kostenefficiënt en patiëntgericht aan? En welke uitkomsten bereiken we met onze zorg, bij welke patiënten? Het samengaan van LOGEX en Value2Health maakt het mogelijk deze vragen integraal te beantwoorden – uniek in Nederland en waarschijnlijk zelfs internationaal!”

Wim Smit, CEO Value2Health, voegt toe: “Zorgaanbieders, patiënten zelf, verzekeraars, overheden en farmaceuten hebben verschillende informatiebehoeften om vanuit hun eigen rol beslissingen te nemen. Dit vraagt om inzicht in complexe zorgprocessen vanuit verschillende invalshoeken. Onze samenwerking maakt het mogelijk bruggen te bouwen tussen stakeholders en disciplines. Hiermee kunnen we met elkaar de zorg nóg waardevoller maken.”

Vertrouwde dienstverlening met nieuwe mogelijkheden
Zowel LOGEX als Value2Health hebben ieder op hun eigen gebied jarenlange ervaring. Die vertrouwde dienstverlening zal onveranderd worden voortgezet, met dezelfde producten, diensten en bedrijfsnamen en met de vertrouwde borging van privacy en security. De directie van de combinatie zal worden gevormd door Philipp Jan Flach, Wim Smit, Rudolph Haardt en Koen Luijckx. Tezamen hebben LOGEX en Value2Health alle ingrediënten in huis om te werken aan hun gezamenlijke missie: toekomstbestendige zorg.

LOGEX en Value2Health bundelen de krachten