“Ondernemer voor bepaalde tijd”

Als ondernemer bent u gericht op het laten groeien en ontwikkelen van uw bedrijf. De meeste ondernemers willen op lange termijn aan hun onderneming werken. Voor de financiering wordt vaak als eerste in de directe omgeving gekeken of bij een bank. De volgende stap is een professionele investeerder. De visie die u heeft voor uw onderneming is van belang bij deze keuze.

Aan de slag met een investeerder

Wanneer u een samenwerking aangaat met een investeerder, zijn er meerdere zaken van belang. Een daarvan is de periode die u in gedachten heeft om met uw onderneming door te gaan. Dit kan voor de korte of de lange termijn zijn en is een cruciale factor. 

Iedere investeerder hanteert namelijk een andere investeringsperiode. Als deze periode niet overeenkomt met uw visie, kan het voorkomen dat u de onderneming moet verkopen op een moment dat voor u niet ideaal is. Dit kan conflicten tussen u en de investeerder opleveren. Wederzijds vertrouwen en een gelijke toekomstvisie kan daarom zorgen voor hetzelfde belang en een fijne samenwerking.

Het maken van een passende keuze

In de praktijk zijn op dat gebied twee soorten investeerders. Als eerste een investeerder gericht op de korte termijn met een looptijd tussen de 5 en 7 jaar. Deze investeerders hebben een management company die investeringsfondsen opricht waar derden in kunnen investeren. Na een bepaalde periode verwachten de aandeelhouders hun ingelegde bedrag terug. Investeringen en eventuele overnames worden gedaan met de focus om op korte termijn resultaat te vergroten. Na de investeringsperiode wordt het bedrijf verkocht. 

De verkoop kan zich ook voordoen wanneer het bedrijf zich niet heeft ontwikkeld zoals gedacht of als u juist denkt het bedrijf een punt heeft bereikt waar nog flink verder gegroeid kan worden. In beide gevallen heeft de investeerder een fonds met een looptijd en zal er geen herinvestering plaatsvinden. Het is van belang om de verschillende situaties goed te bespreken.

Investeerders zoals Écart hebben een fonds voor de lange termijn, een zogeheten Evergreen fonds. Een Evergreen fonds kenmerkt zich door een open-end structuur waarin beleggers voortdurend kunnen toe- of uittreden. Er is geen druk om een onderneming binnen een bepaalde periode te verkopen. De investeerder denkt daarom bij strategische keuzes na over wat het beste is voor de onderneming op de lange termijn. 

Daarnaast kan de investeerder herinvesteren wanneer er een behoorlijke groei heeft plaatsgevonden en de onderneming verder wil opschalen, of juist herinvesteren als het een periode minder gaat. Dit betekent echter niet dat u uw aandelen in de onderneming niet na een bepaalde periode kunt verkopen. Wanneer hier de behoefte voor is, heeft een Evergreen fonds vaak de middelen om dit te doen en zoekt de investeerder een geschikte opvolger. Een Evergreen fonds geeft daarmee de ondernemer meer vrijheid.

Wanneer u als ondernemer samen gaat werken met een investeerder is het dus belangrijk om te weten hoe het fonds van de investeerder in elkaar zit en in welke fase het zich bevindt. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Wij komen graag met u in gesprek.

Evergreen fonds vs. fonds met korte looptijd