Op 24 augustus hebben de aandeelhouders en het management van Studiekring B.V. (“Studiekring”) de meerderheid van hun belang verkocht aan de beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv. Gimv verwerft na de transactie de meerderheid van de aandelen in Studiekring. Ivo en Reinier Richaers – de oprichters en tevens bestuurders van de vennootschap – behouden ieder een minderheidsbelang in Studiekring. Écart verkoopt haar gehele belang in de vennootschap.

Studiekring, opgericht in 2000, is een landelijke organisatie welke op lokaal niveau, in samenwerking met scholen en docenten, ondersteunend onderwijs biedt aan Nederlandse jeugd. Studiekring werkt met een uitgebalanceerde methode aan de verbetering van de studievaardigheden van de leerling en aan het wegwerken van hiaten in de kennis.

Écart participeerde sinds november 2003 in Studiekring met een minderheidsbelang. Sinds participatie vonden twee investeringsrondes plaats. Bij aanvang van participatie opereerde de onderneming nog vanuit 4 vestigingen. In 2011 telt Studiekring 52 vestigingen in 35 steden en ruim 400 studiebegeleiders. Studiekring is daarmee marktleider in Nederland.

Vanaf dag één van de participatie, heeft Écart de groei en de professionalisering van de organisatie, waaronder overlegstructuur en managementrapportage aan stakeholders, intensief begeleid. Mede hierdoor slaagde Studiekring erin om landelijke dekking van haar dienstverlening te realiseren. De ontwikkeling die de vennootschap heeft doorgemaakt is een goed voorbeeld van wat ondernemers noemen een niet aflatend proces van waardecreatie.

De groei en het marktleiderschap wekten de interesse van verschillende partijen. De aandeelhouders hebben gezamenlijk besloten om op de bieding van investeringsmaatschappij Gimv in te gaan. Na de overdracht van de aandelen, blijft het management team van Studiekring ongewijzigd.

Écart verkoopt haar belang in Studiekring