In goed overleg met de overige aandeelhouders in BVA Holding B.V. (“BVA Auctions”), heeft Écart Invest 1 B.V. (“Écart”) haar belang in deze participatie verkocht aan Bencis Capital Partners (“Bencis”).

Hiermee heeft participatiemaatschappij Bencis, vertegenwoordigd door holdingmaatschappij Auctio B.V. (“Auctio”), samen met het management team het volledige aandelenbelang van BVA Auctions verworven, alsook het aandelenbelang in I-deal Overstock.

BVA Auctions, een online veilinghuis dat via het internet (on)roerende zaken ter veiling aanbiedt, werd in 2003 opgericht door directeur Paul Blees. In 2009 koopt Blees zijn toenmalige partners uit, samen met Écart, die sindsdien een minderheidsbelang houdt in de holding waar BVA Auctions onderdeel van is. Voor deze transactie werd geen bankfinanciering aangewend.

Sinds participatie vertoont de veilingomzet van BVA Auctions een constant stijgende lijn. De omzetstijging gaat gepaard met een toename van het aantal product-marktcombinaties (consumentenveilingen, automotive, onroerend goed, e.a.) waarmee dit veilinghuis opbrengsten genereert. Ofschoon BVA Auctions met faillissementsveilingen regelmatig het nieuws haalt, vormen executieverkopen nog slechts één derde van de veilingomzet. Steeds vaker worden goederen geveild voor partijen die hun voorraden of assetbase willen verkleinen. Partners waar BVA Auctions nauw mee samenwerkt, zijn onder andere Domeinen Roerende Zaken, DTZ Zadelhoff, Heftruckveiling en Marktplaats.

Thans is BVA Auctions, met gemiddeld 30.000 kavels per week, het grootste online veilinghuis van Nederland. De onderneming veilt (on)roerende zaken in opdracht van overheden, overkoepelende hulporganisaties zoals UNHCR, banken, curatoren, leasemaatschappijen, industrie en het bedrijfsleven.

BVA Auctions heeft positief bijgedragen aan de resultaten van Écart. Tezamen met de opbrengst ten opzichte van haar initiële investering en de dividenden gedurende de looptijd van deze participatie, heeft Écart een bovengemiddeld rendement gerealiseerd op haar investering in BVA Auctions.

Écart verkoopt haar belang in BVA Holding B.V.