Tijdens een bijzondere vergadering van aandeelhouders op 3 mei 2017 hebben de aandeelhouders in Écart Invest 1 B.V. (“Écart”) met algemene stemmen besloten tot een emissie van nieuwe aandelen. Door de bestaande en nieuwe aandeelhouders is ingeschreven voor EUR 12,4 miljoen. Doordat het streefbedrag ad EUR 10 miljoen hiermee werd overtroffen, werd de sluitingsdatum van de emissie vervroegd van 21 juli naar 10 juli 2017.

Na de onderhavige emissie van EUR 12,4 miljoen bedraagt de benaderde marktwaarde van Écart EUR 49 miljoen. Écart verwacht in het najaar 2017 een tweede kapitaalsuitbreiding te realiseren.

Medio 2017 neemt Écart deel in 11 participaties. Na de onderhavige emissie ontstaat ruimte om dit aantal uit te breiden. Door te kiezen voor verdere groei van Écart in plaats van oprichting van een nieuw fonds, zijn de aandeelhouders verzekerd van een management dat zich richt op één vennootschap en één aandeelhouderskring. Het grootste deel van de huidige aandeelhouders is dat sinds de datum van oprichting (1993) van Écart.

Écart vergroot haar kapitaal met EUR 12,4 miljoen