Écart is een evergreen investeerder opgericht in 1993. Zij investeert lange termijn in haar deelnemingen binnen drie sectoren: Dienstverlening, Verpakkingen en Software. Écart is de afgelopen 30 jaar stapsgewijs gegroeid middels uitgifte van nieuwe aandelen nadat de bestaande middelen zijn geïnvesteerd.

Eind 2022 waren de bestaande middelen wederom geïnvesteerd vanwege verdere uitbreidingen in de deelnemingen. In de aandeelhoudersvergadering van 9 december 2022 werd besloten tot een emissie van nieuwe aandelen voor een bedrag van EUR 10 miljoen. Bij de uitgifte van nieuwe aandelen en verhandelingen van aandelen hanteren de aandeelhouders de “Benaderde Marktwaarde”. Met de uitgiftekoers waarderen de aandeelhouders Ecart op EUR 75 miljoen. De emissie is ingevuld door bestaande en nieuwe aandeelhouders.

Door te investeren in Écart, zijn de middelen van een aandeelhouder direct belegd en renderen zij vanaf aanvang. Aandeelhouders in Écart zijn ondernemers die lange termijn kunnen (door)investeren in grotere MKB bedrijven.

Doorgroei Écart