Verder kijken dan de bank, is het devies van Jorg Leijten van NRC Handelsblad. ”Banken zijn minder scheutig met leningen aan mkb-bedrijven en de bedrijven zelf vragen veel minder vaak krediet aan. De afgelopen vier jaar kreeg nog maar 12 procent van de bedrijven het volledige bedrag geleend op het moment dat een lening werd aangevraagd, blijkt uit een enquête van de Europese Centrale Bank (ECB) – het Europese gemiddelde is 25 procent. Bijna de helft van alle aanvragen werd geheel afgewezen.”

Alternatieven zijn onder meer participatiemaatschappijen, beurzen als NPEX en Euronext, business angels, kredietunies, crowdfunding en mkb-fondsen. Net als de bank verstrekken ze geld, maar ze verwachten daarvoor wel een bepaald rendement.

Private-equitybedrijven, zoals participatiemaatschappijen, investeren risicokapitaal in bedrijven en krijgen daarvoor aandelen terug. „Investeerders zijn vaak (oud-)ondernemers met een achtergrond in het mkb die hun bedrijf verkocht hebben en dat kapitaal opnieuw willen beleggen”, zegt Rolf Metz, directeur van participatiemaatschappij Ecart Invest. „Bij ons gaat het om een inleg van minimaal 100.000 euro per investeerder.” Ecart kiest bewust voor het mkb. „Investeren in grote bedrijven brengt minder risico met zich mee, maar voor hun aandelen betaal je wel een hogere prijs”, zegt Metz. „In het mkb stap je voor een wat lagere prijs in en is het de kunst het bedrijf meer waard te laten worden. Dat vergt een andere aanpak. Je hebt meer te maken met ondernemers en minder met managers.” Van de 250 participatieaanvragen die Écart Invest jaarlijks binnenkrijgt, komen er veertig door de eerste selectie. „Vaak is de match niet goed. Een jonge ondernemer op zoek naar een klein bedrag heeft niets aan een investering die tussen de 1 en 6 miljoen ligt. Besluiten over deelname nemen we daarom op basis van financiële informatie en met name op basis van het karakter van de ondernemer zelf. Wat is zijn ontwikkeling? Heeft hij al een eigen bedrijf gehad?”

Het fondsvermogen van Ecart Invest bedraagt 30 miljoen euro. Daarmee wordt voornamelijk geïnvesteerd in groeibedrijven. Ook ondersteunt het bedrijf managers in wie het vertrouwen heeft en die zich in een bedrijf willen inkopen om de leiding op zich te nemen – zogeheten manager buy-ins. Het is niet de bedoeling van Ecart Invest om zich in bedrijven in te kopen en ze vervolgens leeg te eten, benadrukt Metz. „Natuurlijk wordt een ondernemer op ons verzoek weleens vervangen als het bedrijf echt niet functioneert. Vaak kun je echter al voordat je investeert aanvoelen of de ondernemer wel bij het bedrijf past. Als het niet klikt, dan gaan we niet met hem in zee.”

Voor het volledige artikel verwijzen wij naar: http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/juni/12/verder-kijken-dan-de-bank-1380656

Banken minder scheutig met leningen aan het MKB